Những kinh nghiệm hữu ích từ các chủ nhà, dành cho bất cứ ai định bắt tay thử sức

10-07-2019

Theo ghi nhận, tại Việt Nam, tính đến tháng 6/2017 có khoảng 6.500 cơ sở Airbnb và con số này chưa có dấu hiệu dừng… Xem thêm